Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Leijten over het naleven van integriteitsregels door bewindspersonen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Mede namens
  S.A.M. Kaag, minister van Financiƫn
 • Mede namens
  M. Rutte, minister-president
 • Mede namens
  H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het naleven van integriteitsregels door bewindspersonen

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid