Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Kwint, Westerveld, De Hoop, Hagen, Peters, Richardson, Drost, Beertema, Pouw-Verweij, Bisschop, Van Baarle, Sylvana Simons, Omtzigt en Wassenberg over de examenuitslag voor vso-scholieren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De examenuitslag voor vso-scholieren

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid