Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het rapport 'Nitrogen deposition around dairy farms: spatial and temporal patterns'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Haga over het rapport 'Nitrogen deposition around dairy farms: spatial and temporal patterns'

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Schriftelijke vragen

Het rapport 'Nitrogen deposition around dairy farms: spatial and temporal patterns'

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid