Schriftelijke vragen : Het bericht 'Varkensboer die voor miljoenen is uitgekocht, wil op andere plek uitbreiden'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Paternotte over het bericht 'Varkensboer die voor miljoenen is uitgekocht, wil op andere plek uitbreiden'

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Paternotte over het bericht 'Varkensboerdie voor miljoenen is uitgekocht, wil op andere plek uitbreiden’, ingediend op8 december 2023

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof