Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het nieuws dat Friesland kampt met vervoersarmoede door verschraald openbaar vervoer

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid