Schriftelijke vragen : Een vullingstoets

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over een vullingstoets

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof