Schriftelijke vragen : Het voorkomen van medicijnresten in het water

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.M. van Esch, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Esch over het voorkomen van medicijnresten in water

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat