Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid De Hoop over de verkoop van vervoersbedrijf Arriva aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid De Hoop over een mogelijke verkoop van vervoersbedrijf Arriva

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Een mogelijke verkoop van vervoersbedrijf Arriva

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid