Schriftelijke vragen : De wachtlijst voor een WIA-indicatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Bart van Kent, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over ‘de wachtlijst voor een WIA-indicatie’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid