Schriftelijke vragen : De onafhankelijkheid van peilingsorganisaties in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de onafhankelijkheid van peilingorganisaties

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over de onafhankelijkheid van peilingsorganisaties in Nederland

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties