Schriftelijke vragen : De brief van Eurocommissaris Thierry Breton aan Elon Musk over de desinformatie op X (voormalig Twitter)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Harmen Krul, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Derk Boswijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Krul en Boswijk over de brief van Eurocommissaris Thierry Breton aan Elon Musk over de desinformatie op X (voormalig Twitter)

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties