Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Sneller over de Nederlandse man die al twee maanden om onduidelijke redenen vast zit in een Spaanse cel, in aanvulling op de vragen het lid Van Baarle

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Sneller over de Nederlandse man die al twee maanden om onduidelijke redenen vast zit in een Spaanse cel, in aanvulling op de vragen het lid Van Baarle

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De Nederlandse man die al twee maanden om onduidelijke redenen vast zit in een Spaanse cel, in aanvulling op de vragen het lid Van Baarle

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid