Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over over het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Boerin Anje is piekbelaster en vreest toekomst’

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid