Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Weer problemen met leerlingenvervoer in Schiedam: bussen komen soms wel twee uur te laat’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B. Minhas, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Bevers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Minhas en Bevers over het bericht ‘Weer problemen met leerlingenvervoer in Schiedam: bussen komen soms wel twee uur te laat’

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs