Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kuiken over afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
 • Mede namens
  C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
 • Mede namens
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Mede namens
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
 • Mede namens
  D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Afkalvende bestaanszekerheid voor mensen met publieke beroepen door kostenstijgingen en loonbeslag

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid