Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bontenbal over de plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat
  • Mede namens
    R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bontenbal over de plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

De plannen van Duitsland om de stroomprijs voor de energie-intensieve industrie te maximeren

Indiener H. Bontenbal, Tweede Kamerlid