Schriftelijke vragen : Het bericht ‘NAM dient winningsplan Norg in’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het bericht 'NAM dient winningsplan Norg in'

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie