Schriftelijke vragen : Antwoorden op eerdere schriftelijke vragen inzake het artikel ‘Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken’ (2023Z12312)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Joost Sneller, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Laura Bromet, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Sneller en Bromet over antwoorden op eerdere schriftelijke vragen inzake het artikel ‘Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Bromet over antwoorden op eerdere schriftelijke vragen inzake het artikel ‘Nederlandse gemeenten overtreden massaal de wet door achterkamertjes in te duiken’

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties