Schriftelijke vragen : Het opschorten van de export van pvc-recyclaat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op van het lid Stoffer over het opschorten van de export van pvc-recyclaat

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat