Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kerseboom over het cancelen van het Regiment Van Heutsz tijdens de Nationale Indiëherdenking

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kerseboom over het cancelen van het Regiment Van Heutz tijdens de Nationale Indiëherdenking

Indiener M. Rutte, minister-president

Schriftelijke vragen

Het cancelen van het Regiment Van Heutsz tijdens de Nationale Indiëherdenking

Indiener S. Kerseboom, Tweede Kamerlid