Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioencontract

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioencontract

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

Het advies van de landsadvocaat over invaren in het nieuwe pensioencontract

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid