Schriftelijke vragen : Veiligheid van werknemers in de ggz-zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over veiligheid van werknemers in de ggz-zorg

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over veiligheid van werknemers in de ggz-zorg

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport