Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over het bericht dat de sociale werkplaatsen met grote tekorten kampen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over het bericht dat de sociale werkplaatsen met grote tekorten kampen

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de sociale werkplaatsen met grote tekorten kampen

Indiener B. van Kent, Tweede Kamerlid