Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid van Nispen over de conclusies van het inspectierapport ‘vernietiging adoptiedossiers’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de conclusies van het inspectierapport ‘vernietiging adoptiedossiers’

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

De conclusies van het inspectierapport ‘vernietiging adoptiedossiers’

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid