Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van der Plas over de koeiensterfte bij de dijk van het Reevediep

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van der Plas over de koeiensterfte aan de dijk van het Reevediep

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De koeiensterfte bij de dijk van het Reevediep

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid