Schriftelijke vragen : Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over deWob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het GrootsteCoronaspreekuur’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over Wob/Woo-documentatie over de gang van zaken rondom ‘Het Grootste Coronaspreekuur’

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport