Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Raan over het aan banden leggen van ChatGPT vanwege privacyzorgen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties