Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Michon-Derkzen en Van Nispen over de sekte La Luz Del Mundo

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede namens
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Michon-Derkzen en Van Nispen over de sekte La Luz Del Mundo

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

De sekte La Luz Del Mundo

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, Tweede Kamerlid