Schriftelijke vragen : Het bericht 'Helder wil maximumnorm zzp’ers en gedragscode bemiddelingsbureaus'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jimmy Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Helder wil maximumnorm zzp’ers en gedragscode bemiddelingsbureaus'

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het bericht 'Helder wil maximumnorm zzp’ers en gedragscode bemiddelingsbureaus'

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport