Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Agema over de uitspraken over de toekomst van de ouderenzorg gedaan in het televisieprogramma Nieuwsuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De uitspraken over de toekomst van de ouderenzorg gedaan in het televisieprogramma Nieuwsuur

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid