Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht ‘’Wanhopige ouders vrezen gedwongen verhuizing gehandicapte zoons’’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het bericht 'Wanhopige ouders vrezen gedwongen verhuizing gehandicapte zoons'

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Wanhopige ouders vrezen gedwongen verhuizing gehandicapte zoons’

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid