Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Bouchallikh over de publicatie van het onderzoek van Investico en EenVandaag in het bericht 'Een groenstrook is niet genoeg'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bouchallikh over het bericht ‘Een groenstrook is niet genoeg’

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

De publicatie van het onderzoek van Investico en EenVandaag in het bericht 'Een groenstrook is niet genoeg'

Indiener K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid