Schriftelijke vragen : De Bilderbergconferentie in Lissabon

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pepijn van Houwelingen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Houwelingen over de Bilderbergconferentie in Lissabon

Indiener M. Rutte, minister-president