Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over de werkwijze van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Van der Lee over de werkwijze van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Schriftelijke vragen

De werkwijze van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid