Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Vestering en Wassenberg over het doodrijden van wolven

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
  • Mede namens
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het doodrijden van wolven

Indiener L. Vestering, Tweede Kamerlid