Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Leijten over de overheid die burgers monitort via sociale media

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Mede ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Leijten over de overheid die burgers monitort via sociale media

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

De overheid die burgers monitort via sociale media

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid