Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Rudmer Heerema over het artikel ‘Thijs Zonneveld: "Alleen een topsporter voor de klas is niet genoeg"’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Rudmer Heerema over het artikel Thijs Zonneveld: "Alleen een topsporter voor de klas is niet genoeg"

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Schriftelijke vragen

Het artikel ‘Thijs Zonneveld: "Alleen een topsporter voor de klas is niet genoeg"’

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid