Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Minhas over het bericht “Te veel giftreinen denderen door onze steden, doe daar iets aan staatssecretaris”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording van het lid Minhas over het bericht onder de titel “Te veel giftreinen denderen door onze steden, doe daar iets aan staatssecretaris”

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Te veel giftreinen denderen door onze steden, doe daar iets aan staatssecretaris’

Indiener F.B. Minhas, Tweede Kamerlid