Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Strolenberg over een centraal digitaal en openbaar register van alle personen in Nederland die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Strolenberg over ‘een centraal digitaal en openbaar register van alle personen in Nederland die een koninklijke onderscheidingen hebben gekregen’

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Een centraal digitaal en openbaar register van alle personen in Nederland die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen

Indiener M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid