Antwoord schriftelijke vragen (nader) : Nader antwoord op vragen van het lid Van Nispen over het artikel: ‘De rechtspraak is kennelijk alleen openbaar voorzover het de rechter behaagt’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op de vragen van het lid Van Nispen over het artikel: ‘De rechtspraak is kennelijk alleen openbaar voorzover het de rechter behaagt’

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het gebrek aan openbaarheid in de rechtspraak

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het gebrek aan openbaarheid in de rechtspraak

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid