Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Kritiek op (on)toegankelijkheid Langeveldgebouw voor mensen met functiebeperking’

Download

Indieners

 • Gericht aan
  H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
 • Gericht aan
  R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 • Indiener
  L.M. Werner, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  J.L. Geurts, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Werner, Van der Molen en Geurts over het bericht ‘Kritiek op (on)toegankelijkheid Langeveldgebouw voor mensen met functiebeperking’

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Werner, Van der Molen en Geurts over het bericht ‘Kritiek op (on)toegankelijkheid Langeveldgebouw voor mensen met functiebeperking’

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening