Schriftelijke vragen : Het eisen van foto’s van de binnenkant van huizen voor de vaststelling van de WOZ

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening
  • Indiener
    Peter de Groot, Kamerlid VVD
  • Medeindiener
    M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Peter de Groot en Strolenberg over het eisen van foto’s van de binnenkant van huizen voor de vaststelling van de WOZ

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording op vragen van de leden Peter de Groot en Strolenberg over het eisen van foto’s van de binnenkant van huizen voor de vaststelling van de WOZ

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties