Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Teunissen, Van Raan en Sylvana Simons over het bericht ‘Nederland doet te weinig om Bonaire te beschermen tegen bedreiging klimaatverandering’

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Mede namens
  M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Mede namens
  R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie
 • Mede namens
  H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Onderzoek: Bonaire dreigt onder te lopen bij extreme klimaatverandering’

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid