Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Wuite over het bericht 'Eilandsraad Sint Eustatius voelt zich gechanteerd door Den Haag'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Eilandsraad Sint Eustatius voelt zich gechanteerd door Den Haag’

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid