Schriftelijke vragen : Het artikel 'Rijk trekt zich verder terug uit Friesland, diensten krimpen met tientallen ambtenaren'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    M.F. Strolenberg, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    H. Bevers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Strolenberg en Bevers over het artikel: ‘Rijk trekt zich steeds verder terug uit Friesland, diensten krimpen met tientallen ambtenaren’

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Strolenberg en Bevers over het artikel: ‘Rijk trekt zich steeds verder terug uit Friesland, diensten krimpen met tientallen ambtenaren’

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties