Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Wuite en Westerveld over de gevolgen van de stijgende gasprijzen voor de culturele en creatieve sector

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De gevolgen van de stijgende gasprijzen voor de culturele en creatieve sector.

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid