Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Gündogan over 'de inkomens- en vermogensgrenzen van de eenmalige energietoeslag'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De inkomens- en vermogensgrenzen van de eenmalige energietoeslag

Indiener N. Gündogan, Tweede Kamerlid