Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Wuite over de brief Instellingsbesluit Commissie Sociaal Minimum d.d. 8 juli 2022

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen
  • Mede namens
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De brief Instellingsbesluit Commissie Sociaal Minimum d.d. 8 juli 2022.

Indiener J. Wuite, Tweede Kamerlid