Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
 • Mede namens
  M. Rutte, minister van Algemene Zaken
 • Mede namens
  E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
 • Mede namens
  W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over opzeggen Vluchtelingenverdrag

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Opzeggen Vluchtelingenverdrag

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid