Schriftelijke vragen : Het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over een artikel in het Algemeen Dagblad (22 juli jl.) 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen’

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'

Indiener Ch. van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof